sábado, 20 de agosto de 2016

Geniograma Gigante Temático La empresa de la belleza (SÁB 20.AGOSTO.206)

FIGURAS:
GIOVANNI BELLINI BOTOX SPA TOULOUSE LAUTREC
POLVOS FACIALES RIMEL PEELING CREMA HIDRATANTE
ESMALTE DE UÑAS HELENA RUBINSTEIN ELIZABETH ARDEN LAPIZ DE LABIOS
PERFUME RULEROS ESPEJO PELUCA
SIGNAC EXTENSIONES NORMAN ROCKWELL
TABLERO:
xxxxxxXXxxxxxxxxxxXXxxxxxx
xxxxxxGBxxxxxxxxxxDTxxxxxx
xxxxxxIOxxxxxxxxxxEOxxxxxx
xxxxxxOTxxxxxxxxxxPUxxxxxx
xxxxxxVORAGINEXXIPILxxxxxx
XABEXTAXIDERMISTAELOGIOSXX
XSAGUANXMITADXPANEAUXFLACA
XAROSXNUERAXIVANXLRSEXANAT
xxxxARIELxxxxxxxxILESOxxxx
xxxxRUXFXxxxxxxxxNOXLXxxxx
xxxxXMBAXxxxxxxxxGALIAxxxx
xxxxXBELTxxxxxxxxXXAGBxxxx
xxxxPOLVOSXFACIALESUIXxxxx
XXIGUALXCREMAXHIDRATANTEXX
FESTIVIDADXIRISXLARRABAMBI
ANTIGONAxxxxxxxxxxXEVALUAR
xxxxxxILxxxxxxxxxxECxxxxxx
xxxxxxXIxxxxxxxxxxLXxxxxxx
xxxxxxEXxxxxxxxxxxILxxxxxx
xxxxxxSHxxxxxxxxxxZAxxxxxx
XDEPPXMExxxxxxxxxxAPNEAXXX
XCAFETALXSSXCERAXXBIOPSIAS
XBPXRULEXPAROXISMOEZREINAS
xxxxFXTNTXMALTAXGMTXMLxxxx
xxxxUSEAxxxxAExxxxHDAUxxxx
xxxxMIXXxxxxGNxxxxXENCxxxx
xxxxEGDRxxxxESxxxxAXXAxxxx
xxxxXNEUxxxxNIxxxxRLRXxxxx
XHENNAXBRXXPOOLXLEDAORWELL
XBOUXCUIURBIXNAXASEBCXAPIS
XSANDXÑNNUITRECLIPNIKXMISA
xxxxxxASILOXRSARTEXOWxxxxx
xxxxxxSTXExxxxxxxJOSExxxxx
xxxxxxXEMRxxxxxxxOJALxxxxx
xxxxxxCIAOxxxxxxxXOILxxxxx
xxxxxxENNSxxxxxxxXSRXxxxxx